akuzoneklinikken
Klinikken ligger på Gammelgårdsvej 21 i Herlev.

Telefon 6167-7212

En sidevej til Klausdalsbrovej

Bus linje 42, 153, 165, 167 og 168 stopper 350 m. fra klinikken.

Akuzoneklinikken
Venteværelse